Sysmatic Sp. z o.o.
ul. Łukasińskiego 4/156, 93-172 Łódź, Polska

NIP: 7282844473
REGON: 386006986
KRS: 0000839981